Temaside

#Verdensreligioner

Bønn

chaiyon021/iStock. Gjengitt med tillatelse

Verdensreligion, en religion som er utbredt i store deler av verden og har mange hundre millioner tilhengere. Fire religioner skiller seg ut; buddhismen, hinduismen, islam og kristendommen. Store deler av menneskeheten har tilhørt eller tilhører en av disse religionene. I tillegg regnes jødedommen som en verdensreligion fordi den er kristendommen og islams moderreligion og har utviklet seg parallelt til disse religionene.
Hele artikkelen

Standard buddhismen5

buddhisme

Buddhismen er en verdensreligion stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Om lag 500 millioner mennesker, om lag sju prosent av verdens befolkning, bekjenner seg til buddhismen. Kjerneområ...