Temaside

#Verdensreligioner

Bønn

chaiyon021/iStock. Gjengitt med tillatelse

Verdensreligion, en religion som er utbredt i store deler av verden og har mange hundre millioner tilhengere. Fire religioner skiller seg ut; buddhismen, hinduismen, islam og kristendommen. Store deler av menneskeheten har tilhørt eller tilhører en av disse religionene. I tillegg regnes jødedommen som en verdensreligion fordi den er kristendommen og islams moderreligion og har utviklet seg parallelt til disse religionene.
Hele artikkelen