Det bysantinske rike

Bysants, Det bysantinske riket eller Det østromerske riket, er moderne navn på den østlige delen av Romerriket etter at vestriket falt fra. Historikere setter starten på riket til ulike tidspunkt, men Konstantin den stores valg av den gamle byen Bysants som sted for rikets nye hovedstad Konstantinopel i 330 evt., var av avgjørende betydning. På sitt største omfattet riket store deler av det nåværende Europa, Nord-Afrika, Midtøsten og deler av det vestlige Asia. Hele artikkelen

Ny artikkel