Det bysantinske rike

Bysants, Det bysantinske riket eller Det østromerske riket, eksisterte fra midten av 300-tallet og fram til det gikk under med osmanenes erobring av Konstantinopel i 1453. Riket oppstod mellom 330 og 395 evt. i Romerrikets østlige del. Dette skjedde i forbindelse med at Konstantin den store opprettet en ny hovedstad for Romerriket i Konstantinopel, som lå på ruinene av den gamle byen Bysants. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Det bysantinske rike

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel