Det bysantinske rike

Bysants, Det bysantinske riket eller Det østromerske riket, eksisterte fra midten av 300-tallet og fram til det gikk under med osmanenes erobring av Konstantinopel i 1453. Riket oppstod mellom 330 og 395 evt. i Romerrikets østlige del. Dette skjedde i forbindelse med at Konstantin den store opprettet en ny hovedstad for Romerriket i Konstantinopel, som lå på ruinene av den gamle byen Bysants.På sitt største omfattet riket store deler av det nåværende Europa, Nord-Afrika, Midtøsten og deler av det vestlige Asia. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Det bysantinske rike

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 104 artikler:

F

  1. Fokas

Z

  1. Zeno
  2. Zoe