Anna Komnena, datter av den bysantinske keiser Aleksios 1. Både før og etter farens død i 1118 forsøkte hun forgjeves å skaffe sin ektefelle, Nikeforos Bryennios, tronen. Hun stiftet da en sammensvergelse mot sin bror keiser Johannes, men den mislyktes. Senere gikk hun i kloster og utarbeidet et minneskrift over faren, Alexiaden.