Hesykhios fra Milet, bysantinsk historiker og litterær biograf, med tilnavnet «den berømte». Skrev en romersk og allmenn historie som han førte frem til sin samtid (Justinian), og et leksikon over lærde menn som er en viktig kilde for vår viten om mange greske diktere, historikere o.a. Hans verk er kun bevart i bruddstykker eller i referat hos senere bysantinske lærde (Fotios, Suda).