Polovetser, tyrkisk nomadefolk som i middelalderen trengte inn i steppeområdene nord for Svartehavet mellom Dons, Dneprs og Dnestrs nedre løp og helt til Donau (ca. 850 til begynnelsen av 1200-tallet). Fra ca. 1050 angrep de ofte de russiske fyrstedømmene, som imidlertid klarte å stå imot. Et berømt musikkstykke er de «polovetsiske dansene» fra Borodins opera Fyrst Igor, som omhandler disse kampene. På 1200-tallet ble polovetserne beseiret av mongolene og innlemmet i Gylne horde. En del (kumaner) slo seg ned i Ungarn og Bulgaria, der de med tiden ble assimilert av lokalbefolkningen.