Nikeforos Bryennios, bysantinsk statsmann og historiker; keiser Aleksios Komnenos' venn og svigersønn, med tittelen cæsar (tredje fyrstelige rang på den tid). Han hjalp keiseren i kamper og diplomatiske forhandlinger med korsfarerne og i felttoget mot seldsjukksultanen i Iconium (i dag Konya) 1116. Skrev Bysants' og keiserfamiliens historie, særlig for årene 1070–79.