«Lavriket», det østromerske eller bysantinske keiserrike, i motsetning til det romerske keiserriket i dets glanstid.