Heraklios, bysantinsk keiser 610–641, sønn av eksarken i Karthago. Heraklios fordrev sin forgjenger Fokas 610 og ble utropt til keiser. Prøvde energisk å motvirke den indre og ytre oppløsning; han slo 628 perserne som hadde erobret store deler av riket. Derimot gikk Spania tapt, og slaverne trengte frem i nord. Fra 636 mistet han igjen Syria, Palestina og Egypt til de fremadstormende araberne. Det synes å være i hans regjeringstid at latinen mistet sin offisielle status i det bysantinske riket til fordel for gresk, og Heraklios selv kalte seg basileus (gr., 'konge').