Eksarkatet, de bysantinske besittelser i Italia (568–751), spesielt provinsen omkring Ravenna, eksarkens hovedsete. Eksarkatet ble opprettet da langobardene 568 erobret Italia, og omkring 600 delt i provinsene Istria, Venezia, det egentlige Eksarkatet med Calabria, Roma og Napoli. Da langobardkongen Aistulf 751 erobret Ravenna, ble det oppløst; Pipin erobret selve Eksarkatet og skjenket det til paven 754; Venezia ble gresk vasallstat; Istria ble innlemmet i temaet Dalmatia; Napoli og Calabria kom under Sicilia. Fra 754 til ut på 1400-tallet ble betegnelsen brukt av det pavelige kanselli som navn på egnen omkring Ravenna.