Nikomedeia, det antikke og bysantinske navn på byen Izmit i Tyrkia. Byen ble grunnlagt ca. 264 f.Kr. og ble hovedstad i provinsen Bithynia. Etter at den ble ødelagt av goterne 258 e.Kr. ble den gjenoppbygd av keiser Diokletian og ble hans residensby og hovedstad for den østre fjerdedelen av Romerriket. Nikomedeia mistet mye av sin betydning da Konstantinopel ble ny hovedstad i 320-årene. Fra 1326 en del av det osmanske riket.