Eksark, opprinnelig underoffiser, senere offiser, fra 500-tallet e.Kr. feltherretittel og betegnelse på de bysantinske provinsstattholdere i de afrikanske og italienske besittelser (se også Eksarkatet). Også tittel på flere høye embeter i den gresk-ortodokse kirke i middelalderen.