Eparki, stillingen som epark og provinsen han rår over. Det bysantinske rike var i eldre tid delt i 64 eparkier, senere i temaer (themer). Bispe- og erkebispedømmer ble kalt eparkier i den greske kirke, særlig i Russland. I det moderne Hellas er eparki navnet på et mindre forvaltningsområde, del av en nomos.