Anazarbus, sted i Tyrkia, nær byen Adana, tidligere kilikisk by sør for fjellkjeden Taurus. I tidlig keisertid kalt Caesarea, ble etter et jordskjelv gjenoppbygd av keiser Justinian og fikk da navnet Justinopolis (525 e.Kr.). Som et viktig strategisk punkt spilte Anazarbus en fremtredende rolle under de første arabiske erobringstog mot det østromerske riket. Byen ble ødelagt under korstogene. Ved det nåværende Anazarva sees de bevarte ruiner, som vesentlig stammer fra romertid (triumfbue, kolonnader og et gymnasium innenfor en bymur, utenfor denne stadion og teater).