Onkel, mors eller fars bror eller svoger; folkelig navn på pantelåner.