Kryssøskenbarn, barna til ens mors bror eller fars søster; se slektskap.