Filleonkel, mannlig partner til foreldres søsken. Det har også blitt brukt om fars eller mors fetter, om en grandonkel, eller om en fjernere (voksen) mannlig slektning i forhold til barna. Det tilsvarende om kvinner heter filletante.