slektskapsterminologi

Slektskapsterminologi er systemet av termer (ord) som i et språk brukes om slektninger (for eksempel mor, far, tante, onkel, og så videre). Slektninger klassifiseres ulikt i ulike kulturer.

Deskriptive og klassifikatoriske terminologier

Lewis Henry Morgan (1818-1881) var den første antropologen som studerte denne variasjonen systematisk. Han skilte mest grunnleggende mellom deskriptive og klassifikatoriske slektskapstermer. Mens en deskriptiv term refererer til en unik genealogisk posisjon (som for eksempel "far" på norsk) slår klassifikatoriske termer slike posisjoner sammen på ulike måter, slik for eksempel den norske termen “søskenbarn” dekker fire ulike genealogiske posisjoner (fars brors barn, fars søsters barn, mors brors barn og mors søsters barn).

Hvis en slektskapsterminologi heller ikke skiller konsekvent mellom lineære og kollaterale slektninger (for eksempel ved å bruke samme term for far og fars bror), betegnet Morgan hele systemet som klassifikatorisk. Mer presist skilte Morgan mellom seks hovedtyper av slektskapsterminologier, to deskriptive (sudanesisk og eskimoisk) og fire klassifikatoriske (hawaiisk, irokesisk, crow og omaha). Denne typologiseringen var blant annet basert på termene som brukes for kollaterale slektninger i egen generasjon (søsken, søskenbarn, osv.).

Sudanesiske slektskapsterminologier har deskriptive termer for søsken og dessuten for hver av de fire mulige typene søskenbarn (se over).

Eskimoiske slektskapsterminologier skiller søsken fra søskenbarn, men ikke mellom ulike kategorier søskenbarn (norsk og de fleste europeiske slektskapsterminologier hører til denne typen).

Hawaiiske slektskapsterminologier skiller ikke mellom søsken og søskenbarn.

Irokesiske slektskapsterminologier skiller mellom kryssøskenbarn og parallellsøskenbarn og kategoriserer søsken sammen med de sistnevnte.

Crow-slektskapsterminologier klassifiserer også søsken sammen med parallellsøskenbarn, mens skiller mellom patrilaterale og matrilaterale kryssøskenbarn, som hver på sin måte klassifiseres sammen med slektninger i generasjonene over og under.

Omaha-slektskapsterminologier opererer på samme måte som crow-terminologiene, men måten patrilaterale og matrilaterale kryssøskenbarn klassifiseres sammen med slektninger i andre generasjoner faller annerledes ut. Det henger sammen med at omaha-terminologien fungerer i forhold til patrilineære slektsgrupper og crow-terminologien i forhold til matrilineære slektsgrupper.

I tillegg til de seks slektskapsterminologiene som Morgan regnet med har antropologer i senere år identifisert nok en typologi som har blitt betegnet som dravidisk. Samfunn med slike terminologier ble tidligere klassifisert som irokesiske. Så lenge vi begrenser oss til å snakke om søsken og søskenbarn er de egentlig like. Forskjellene melder seg imidlertid når vi undersøker hvordan fjernere kollaterale slektninger i egen generasjon (tremenninger, firmenninger, osv.) klassifiseres som enten parallell- eller kryssøskenbarn.

Andre variasjoner

I tillegg til å klassifisere slektninger på ulike måter, varierer slektskapstermene med hensyn til hvilke øvrige kontraster de markerer. Noen termer er kjønnsnøytrale (for eksempel “søsken”) og andre kjønnsspesifikke (“bror” og “søster”).

Mange systemer har termer som markerer relativ alder, for eksempel i forholdet mellom søsken. I slike systemer vil eldre og yngre søsken kalle hverandre med ulike termer. I noen slektskapssystemer er det dessuten slik at de to kjønnene bruker ulike termer om noen av de samme posisjonene, for eksempel at mann og kone bruker ulike sett av termer for sine felles barn.

Termene som brukes i forholdet mellom en person og hans/hennes svigerfamilie kan være avledet av konsangvine termer (slik tilfellet er på norsk: “svigersønn”, “svigermor”, osv), men de kan også ha en annen karakter. I de fleste systemer vil det være noen termer som kan brukes i tiltale (vokativt) så vel som i omtale (nominativt) og andre som oftest bare blir brukt i ett av disse kasus. På norsk vil det for eksempel være uvanlig å høre en term som “niese” bli brukt i tiltale.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg