Patrilineær, farslinjet, som følger farens slekt. Patrilineære slektskapssystemer har regler for arv av materielle goder og sosiale privilegier som regnes etter farslinjen, og utgjør den mest utbredte form for unilineært slektskap. Se også matrilineær.