Unilineær avstamning, betegnelse brukt når man i et samfunn regner slektskap enten i farslinjen eller i morslinjen; se slektskap.