Parallellsøskenbarn er barna til ens mors søstre eller ens fars brødre; se slektskap, kryssøskenbarn.