Biografier i norsk teknologi- og industrihistorie

Industri, generell betegnelse for næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoff eller råvarer. Begrepet brukes oftest om fabrikkmessig fremstilling av varer. I siste versjon av næringsstandarden(SN 2007) er industri definert som ‘fysisk eller kjemisk omdanning av materialer, stoffer eller deler til nye produkter, også om produktene selges fra det stedet der de produseres. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Magne Brekke Rabben

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 108 artikler: