Alf Hernes, norsk sivilingeniør, maskinteknikk, utdannet ved Danmark Tekniske Høyskole og University of California. Tilknyttet Produksjonsteknisk Forskningsinstitutt (PROFO) 1950–58, engasjert av ILO med oppdrag i Egypt 1958–60, ved Norsk Produktivitetsinstitutt 1960–66, direktør ved Statens teknologiske institutt (fra 1988 Teknologisk Institutt) 1966–90.