Johannes Benedictus Klingenberg, norsk ingeniøroffiser. Han planla og organiserte Kristianias nye vannverk (1855) og byens brannvesen (1861) og ble sjef for disse. Han hadde avgjørende innflytelse på utviklingen av vannverk i Norge.