Olaf Rogstad, norsk ingeniør. Sjef for Vassdragsvesenets hydrografiske avdeling 1907, overingeniør 1918, vassdrags- og fløtningsdirektør 1920, generaldirektør for NVE 1925–47 (med unntak av perioden 1942–45). Hans bearbeidelse av de hydrografiske observasjoner har vært av stor betydning for vassdragsutbyggingen i Norge. Rogstad skrev også om breenes tilbakegang i Norge.