Hans Holtan, norsk sivilingeniør. Eksamen fra kjemiavdelingen, Norges tekniske høgskole 1947, dr.philos. 1953. 1958–69 rektor ved Trondheim tekniske skole. Fra 1967 ansatt ved NTH, fra 1971 som professor i allmenn kjemi, og fra 1974 som professor i teknisk elektrokjemi. Formann ved høgskolens kjemiavdeling 1971–74 og 1977–78. Han ble internasjonalt kjent for sine arbeider i teknisk elektrokjemi og korrosjon og utgav en rekke lærebøker i kjemi for ulike skoleslag og for universitets- og høgskoleundervisning.