Reidar Hugsted, norsk sivilingeniør, dr.ing. Dosent i byggteknisk anleggsdrift og havnebygging ved NTH 1965–68, professor i anleggsdrift fra 1968 (fra 1996 NTNU). Prorektor ved NTH 1976–78.