Haakon Sandvold, norsk industrimann. Sivilingeniør fra NTH 1948. Ansatt ved Christian Michelsens institutt og Institutt for Atomenergi 1948-51, Massachusetts Institute of Technology 1951-53, ledet deretter oppbyggingen av Christian Michelsens Institutts virksomhet innen prosesskontroll, -dynamikk og industriell måleteknikk. Ansatt i Norsk Hydro 1957, Årdal og Sunndal Verk A/S som direktør og nestleder 1966, generaldirektør der 1975-86. Han bidro til sammenslåingen av ÅSV og Hydros aluminiumsvirksomhet i 1986, noe som var med å legge grunnlaget for Hydros utvikling til et verdensledende aluminiumskonsern. Ordfører i NTNF 1975-79. Formann i Polyteknisk Forening 1972-74. Haakon Sandvold hadde et bredt internasjonalt kontaktnett, var president i det tysk-norske handelskammer og var sentral i planleggingen av Rio-konferansen om bærekraftig utvikling.