Torkel Lende, norsk oppfinner. Var først folkeskolelærer; begynte tidlig å sysle med oppfinnelser, først for hjemmeindustrien (bl.a. skomakerhåndverket). Ble senere maskinarbeider i Stavanger, der hermetikkindustrien utnyttet hans løsninger av mange praktiske problemer, bl.a. en maskin for klipping av brisling.