Dag Johnson, norsk sivilingeniør, dr.techn. Overingeniør i Norsk Hydro 1941–50 med ansvar for sentrale arbeidsoppgaver i forbindelse med gjenoppbygging av bedriften etter den annen verdenskrig. Professor i dampteknikk og forbrenningsteknikk ved NTH 1950–76. 1953–55 teknisk direktør ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker. 1960–61 professor i dampteknikk ved den tekniske høyskolen i Delft, Nederland.