Asbjørn Gudbrand Vinjar, norsk sivilingeniør; eksamen fra Norges tekniske høgskole 1952. Arbeidet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til 1990, først i Kraftverksavdelingen, 1962–78 som sjef for Elektrisitetsavdelingen, 1978–90 som elektrisitetsdirektør/energidirektør. Har senere arbeidet som rådgiver for norske og internasjonale myndigheter og institusjoner. Vinjar stod sentralt i arbeidet med å planlegge kraftforsyningssystemet og å rasjonalisere elektrisitetsdistribusjonen i Norge.