Carl Fredrik Holmboe, født i Oslo, norsk ingeniør og industrimann. Planla og bygde De-No-Fas fabrikker i Fredrikstad i 1912–14, det første oljeherdingsanlegg i verden som brukte elektrolytisk fremstilt hydrogen til prosessen. Bygde senere 13 lignende anlegg i Norge og utlandet. 1915–21 sjefingeniør i Lever Brothers i Port Sunlight; fra 1921 teknisk direktør; adm. direktør i De-No-Fa 1923–40 og 1945–46. Han skrev bl.a. Avhandlinger og artikler gjennem 25 år (1931) og Ingeniør ser seg tilbake (1948).