Nasjonalsang er en patriotisk sang som er særlig avholdt og brukes ved offisielle høytideligheter. I enkelte land benyttes en melodi uten tekst. Nasjonalsanger har som formål å vekke og styrke nasjonalfølelsen. De skal virke samlende, gjøre befolkningen stolte av landet og styrke tilliten til landets myndigheter.En patriotisk sang kan få status som nasjonalsang enten den er bestilt til formålet av styresmaktene, er oppstått spontant hos «folket» eller er et bevisst kunstnerisk verk. Hele artikkelen

Ny artikkel