Nasjonalsanger

Nasjonalsang, fedrelandssang som er særlig avholdt og brukes ved offisielle høytideligheter; i enkelte land benyttes en melodi uten tekst. Ofte blir det offisielt fastslått at en sang skal være landets nasjonalsang, men i Europa, hvor de fleste land fikk nasjonalsang under de nasjonale strømninger på 1800-tallet, var det vanlig at nasjonalsanger slo igjennom i folket spontant eller etter hvert. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nasjonalsanger

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 193 artikler: