Nasjonalsangen er Le Ditanye (Seiershymne) eller Une Seule Nuit (En enkelt natt) med tekst av landets daværende president Thomas Sankara til en tradisjonell melodi. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1984.