Botswanas nasjonalsang er Fatshe leno la rona ('Dette vårt land') med tekst og melodi av Kgalemang Tumedisco Motsete. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1966.