Kong Christian stod ved højen mast, dansk nasjonalsang (kongesangen), til den i 1844 ble avløst av Oehlenschlägers Der er et yndigt land. Opprinnelig en arie fra J. Ewalds syngestykke Fiskerne (1778, oppført 1780), bearbeidet av syngestykkets komponist J. Hartmann. Fikk sin klassiske utforming i Kuhlaus scenemusikk til Heibergs festspill Elverhøj (1828).