Danmarks nasjonalsang (ved siden av kongesangen Kong Christian stod ved højen mast). Diktet er av Adam Oehlenschläger (Fædrelands-Sang 1819 eller 1820). Med H. E. Krøyers melodi (antagelig komponert 1835) ble den sunget under et folkemøte på Skamlingsbanken i 1844 og fra da av ansett som nasjonalsang. Den er til dels vanskelig å synge, men Carl Nielsens og Th. Laubs enklere melodier har ikke kunnet fortrenge originalen.