Nasjonalsangen er Bahrain ona ('Vårt Bahrain') med tekst av Mohamed Sudqi Ayyash til en tradisjonell melodi. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1971; teksten ble noe endret ved innføringen av kongedømme 2002.