Nasjonalsangen er Manbit al-ahrah, Masriq al-anwar ('Frihetens utspring, lysets kilde') med tekst av Ali Squalli Houssaini og melodi av Léo Morgan.