Pakistans nasjonalsang er Pak sarzamin shad bad ('Velsignet være det hellige land') med tekst av Abu al-Asar Hafeez Jullandhuri og melodi av Ahmed Ghulamali Chagla. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang i 1953 (melodien) og 1954 (teksten).