USAs nasjonalsang. Tekst av Francis Scott Key (1814), melodi av ukjent komponist (først trykt ca. 1780); ble offisiell nasjonalsang 1931.