Kinas nasjonalsang er Yìyongjun Jìnxingqu (De frivilliges marsj) med tekst av Tian Han og musikk av Nie Er. Den ble skrevet 1935 og offisielt antatt som nasjonalsang 1949; bestemmelsen om nasjonalsangen ble tatt inn i grunnloven i 2004. En annen tekst, forfattet av et kollektiv, ble brukt 1978–82. Under kulturrevolusjonen fra 1966 frem til 1978 var nasjonalsangen forbudt; isteden ble Dongfang Hong (Østen er rød) med tekst av Li Yuyuan til en folkemelodi brukt som uoffisiell nasjonalsang.