Nasjonalsangen er Ee Mungu nguvu yetu ('O, all skapelsens Gud'), basert på en tradisjonell kenyansk folkemelodi. Tekst og melodi er tilrettelagt av en femmannskomité.