Afghanistans nasjonalsang er Daa watan Afghanistan di ('Dette landet er Afghanistan'), med tekst av Abdul Bari Janahni og melodi av Babrak Wasa; den ble offisielt antatt i 2006 etter en konkurranse. Den nye grunnloven av 2004 slår fast at landet skal ha en nasjonalsang med tekst på pashto, det nest mest utbredte språket i Afghanistan; den skal inneholde frasen Allahu akbar ('Gud er stor') og nevne de ulike etniske gruppene i landet. Den nye nasjonalsangen erstattet So Che Da Mezaka Asman Wee ('Så lenge jord og himmel finnes'), opprinnelig en mujahedin-kampsang, som ble brukt under den første republikken (1973–78), gjeninnført av regimet som overtok etter at Sovjetunionen hadde trukket seg ut i 1989, men forbudt under Taliban-regimet (1996–2001)og tatt i bruk igjen etter Talibans fall i 2001.