Estlands nasjonalsang er Mu isamaa, mu õnn ja rõõm ('Mitt fedreland, min stolthet og glede') med tekst av Johann Voldemar Jannsen og melodi av Friedrich Pacius, den samme melodien som Finlands nasjonalsang. Den ble sunget første gang offentlig 1869, offisielt antatt som nasjonalsang 1920, avskaffet 1940 og gjeninnført 1990.