Nasjonalsangen er Hail! Grenada, Land of Ours med tekst av Irva Merle Baptiste og melodi av Louis Arnold Masanto. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang ved uavhengigheten 1974.