Frem til 2002 hadde landet nasjonalsangen Viva, viva a Frelimo ('Leve Frelimo') med tekst og melodi av Justino Segaulane Chemane. Den ble antatt som nasjonalsang ved uavhengigheten 1975. Ved overgangen til demokratisk flerpartisystem i 2002 fikk landet en ny nasjonalsang, Patria Amada ('Elskede fedreland'), også den med tekst og melodi av Chemane.