Nasjonalsangen er Ak monguluu aska zoolor, talaalar (Høye fjell, daler og enger) med tekst av Djamil Sadikov and Eshmambet Kulujev og melodi av Nasir Davlesov and Kalyi Moldobasanov. Den ble offisielt antatt i 1992.