Nasjonalsangen er Angola, avante! (Fremad, Angola!) med tekst av Manuel Rui Alves Monteiro og melodi av Rui Alberto Vieira Dias Mingas. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1975.