Nasjonalsangen er Nauru bwiema ('Nauru, vårt hjemland') med melodi av Laurence Henry Hicks; teksten er skrevet kollektivt. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang ved uavhengigheten 1968.