Nasjonalsangen er Paraguayos, República o muerte! ('Paraguayanere, republikken eller døden!') med tekst av Francisco Esteban Acuña de Figueroa og melodi av Francés Dupuy eller Louis Cavedagni. Den ble antatt som nasjonalsang 1846.